O monte Roraima, cunha altura de 2.810 m., É o punto máis alto da cadea de mesetas tepuis (montañas tabulares) da serra de Pacaraima, en Sudamérica.

El monte Roraima, con una altura de 2810 m., es el punto más alto de la cadena de mesetas tepuyes (montañas tabulares) de la sierra de Pacaraima, en América del Sur.

Follow

Os seus 31 km² de superficie están divididos entre Venezuela (85%), Güiana (10%) e Brasil (5%) con cantís de 400 metros de altura por todos os lados.

Sus 31 km² de área en la cima están divididos entre Venezuela (85 %), Guyana (10%) y Brasil (5 %)​ con acantilados de 400 metros de altura por todos sus lados.

· · Web · 1 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

Discover & explore Mastodon with no ads and no surveillance. Publish anything you want on Mastodon: links, pictures, text, audio & video.

All on a platform that is community-owned and ad-free.
Hosted by Stuxhost.