Follow

bir tuzak. bir soru ve cevap. bir gün öncesi ve bugün ve arada geçen zaman. çantasızım, dudaklarım kurumuş, 15 kilo vermişim, yol uzamış ben yayan gelmişim, süvariler sanki peşimde atlarını kaybedip yayan koşmuşlar. bir tuzak. sen yuvarlanıp gidiyorsun sanırken bir soru ve cevap. bir gün öncesi ve bugün ve arada geçen zaman sırtımı bir üşüme alıyor, gözlerim doluyor. susuzum dayanılır ilacı yutuyorum. yaşam uzanmış önümde serpiliyor bir bir. ama bir tuzak.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.

Support us on Ko-Fi Support us on Patreon Support us via PayPal