Follow

Tof - een coalitie van NL'se omroepen, festivals & cultuur instellingen zet zich in voor een alternatief software-ecosysteem gebasserd op , en dat het algemeen belang dient en niet uit is op winst. T/m 2026 willen o.a. , , , , , , , gebruik gaan maken van , én Mastodon :ablobreach: Hier alvast een 1e - wij verheugen ons! :blobcathearts: publicspaces.net/manifesto/

Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.

Support us on Ko-Fi Support us on Patreon Support us via PayPal