Follow

Tof - een coalitie van NL'se omroepen, festivals & cultuur instellingen zet zich in voor een alternatief software-ecosysteem gebasserd op , en dat het algemeen belang dient en niet uit is op winst. T/m 2026 willen o.a. , , , , , , , gebruik gaan maken van , én Mastodon :ablobreach: Hier alvast een 1e - wij verheugen ons! :blobcathearts: publicspaces.net/manifesto/

Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

Discover & explore Mastodon with no ads and no surveillance. Publish anything you want on Mastodon: links, pictures, text, audio & video.

All on a platform that is community-owned and ad-free.
Hosted by Stuxhost.