Follow

! Doe mee!
Stuur ons jou aan voor een tentoonstelling in

Waarom is vrije en open software belangrijk voor jou? Wat stelt het je in staat te doen? Wat betekent het voor onze samenleving?

Ons gemeenschappelijke FLOSS-confetti wordt samen met 1 maand tentoongesteld in de "Vitrine am Radhaus" in Berlijn.

DM aan mij of aan @topio

mastodon.social/@topio/1060645

Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.

Support us on Ko-Fi Support us on Patreon Support us via PayPal