Follow

Diner is ready!

Uit cijfers van Crunchbase
blijkt dat de vijf grote Big Tech-bedrijven tussen 1987 en begin 2021 gezamenlijk 869 bedrijven kochten, het overgrote deel na 2010. In 2014 was er een piek: toen werden maar liefst 79 bedrijven gekocht, dat is elke vijf dagen een.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

Discover & explore Mastodon with no ads and no surveillance. Publish anything you want on Mastodon: links, pictures, text, audio & video.

All on a platform that is community-owned and ad-free.
Hosted by Stuxhost.