Follow

Voor een aankomende tentoonstellingsproject in Breda in de lente van 2021
zijn wij opzoek naar een vrijwilliger om te assisteren bij het projectmanagement.

meer info: womeinesonnescheint.com/tuinzi

Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

Discover & explore Mastodon with no ads and no surveillance. Publish anything you want on Mastodon: links, pictures, text, audio & video.

All on a platform that is community-owned and ad-free.
Hosted by Stuxhost.