Follow

De Regeerung will dat öffentliche Leven vunwegen dat Corona-Virus woll teemlich daalfohren. En Reeg Lüüd seggt dat dat en Beschlut geven sull, dat vun’n 2. November af an Gastronomie-Bedrieven, Theaters, Kinos, Swömmbäder und anners wedder sluten mööt und de Lüüt og keen Sport moken künn wenn dor mer as tein Lüüt darbi sünn. Denn schall dat ok blots noch mööglich ween, dat sik Lüüd ut twee Huushoolden draapt. - NDR (un heer aktualiseert) -

· · Web · 1 · 6 · 10
Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

Discover & explore Mastodon with no ads and no surveillance. Publish anything you want on Mastodon: links, pictures, text, audio & video.

All on a platform that is community-owned and ad-free.