Follow

Sekve de alparolo de Vladimir Putin en kiu li proponis reformi la Konstitucion de Rusio, la ĉefministro Dmitrij Medvedev anoncis la kompletan eksiĝon de la registaro de Rusio.
eo.wikinews.org/wiki/Eksiĝis_l
@novajxoj

· · Web · 0 · 3 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.

Support us on Ko-Fi Support us on Patreon Support us via PayPal