Ανακοίνωση Αριστερής Ενότητας για τα τεστ covid-19 σε φοιτητές/ριες: Κανέναν διαχωρισμό μεταξύ εμβολιασμένων/ανεμβολίαστων φοιτητ(ρι)ών. (1/2)
aristeri-enotita.gr/%CE%B1%CE%

Follow

Ππαρουσία κλιμάκιων του ΕΟΔΥ στους πανεπιστημιακούς χώρους για την διεξαγωγή δωρεάν rapid tests με σκοπό την ασφαλή παρακολούθηση και συμμετοχή όλων των φοιτητ(ρι)ών, καθηγητικού προσωπικού και εργαζομένων. (2/2)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

Discover & explore Mastodon with no ads and no surveillance. Publish anything you want on Mastodon: links, pictures, text, audio & video.

All on a platform that is community-owned and ad-free.
Hosted by Stuxhost.