Rendinata :verified: boosted

Maaf pake public....
Bisa bantu gw pilih nama? Rpibadi gw nunjukin kesan humoris, friendly, gabisa diem

Maaf pake public....
Bisa bantu gw pilih nama? Rpibadi gw nunjukin kesan humoris, friendly, gabisa diem

Rendinata :verified: boosted

Gaiss liat deh header aku kece

Btw ayo mutualan aku blom punya temen

Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.

Support us on Ko-Fi Support us on Patreon Support us via PayPal