Jeg skal starte på mit nye arbejde i morgen. Jeg er mega-nervøs, fyldt af imposter syndrome, ganske som ventet. Det nye er at jeg også glæder mig.

Follow

@infonauten Du kommer til at rykke dem rundt. Hvor mange af dem kan måske prale af at være infonauter?

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.

Support us on Ko-Fi Support us on Patreon Support us via PayPal