Pinned post

OK my / : I'm into

related stuff, including:
- (which I do professionally)
-
-
-

Programming, writing and note taking tools like:
- /
- (yes, I use both!)
-
-

And , including
-
-
-
-

...And a bunch of more stuff, but that seems to be the most important things. I am also obnoxiously opinionated.

Pinned post

Good evening and Mastodon (?)

Here's two pictures of the spiral Messier 100, taken by my colleague and myself on the Nordic Optical Telescope in La Palma, Canary Islands, by myself and my colleague Håkon.

The galaxy is very bright in the central region, so it is hard to get the color scaling right and show detail both in the center and outskirts without getting parts saturated or too dark. Here is an attempt in logarithmic scaling and linear scaling. I also tried making one in square-root scaling but that did not turn out so well.

As a little bonus, we managed to catch the galaxy while a supernova was going off. Can you spot it?

Nå men be right back jeg skal lige lytte til en playliste af The Coup og Dead Kennedys...

Show thread

Eller, det koster ham jo penge, men dem har han røven fuld af, i modsætning til os. Og han er åbenbart villig til at brænde millioner af på at være bitter på os... I det mindste bor jeg gratis i hans hoved 🙄

Show thread

Så har vi fået en latterligt ubegrundet opsigelse fra vores udlejer... igen. Der går knap en måned uden vi skal i retten med ham, og han taber hver gang. Men bliver ved, og det har ingen konsekvenser for ham.

"Den moderne europæer, med sine værdier om lighed og individuel frihed, ville genkende sig selv meget bedre i datidens Wendat-stamme, end i datidens Europæiske samfund" er et udsagn som jeg har tænkt en del over.

Show thread

...Og de efterfølgende revolutioner i Frankrig og USA med deres budskaber om "Frihed, lighed og broderskab".

Show thread

Og så er der hele arc'en om, hvordan indfødte amerikanske intellektuelle bidrog med mange af de kritikker af 1600-tallets europa, som senere blev ideologisk grundstamme for oplysningstiden...

Show thread

Den er indtil videre en guided tour i den overraskende mangfoldighed som menneskers samfundsformer udviser.

Show thread

Bogens præmis er at menneskelige samfund langt fra passer ind i en fremadskridende evolution fra egalitære jæger/samlere, med opfindelsen af landbruget som en slags syndefald der fører til stat og undertrykkelse.

Show thread

Denne uges er "The Dawn Of Everything" af David
Graeber og David Wengrow. Som tidligere er jeg ikke altid enig i Graebers konklusioner på dette og hint, men den er stadig en kæmpe øjenåbner.

He looked proud but also mildly infuriated when I told him that he was right, this is impossible, and that they just use other Spiral galaxies instead to represent the Milky Way.

Show thread

11-year old got up close to midnight a few days ago, said "Dad this is keeping me awake... If the Milky Way is so big, how can people take these pictures of it from the outside, where they show where the Sun is?"

Helt normale ting at skrive for en politisk redaktør på et liberalt mainstream dagblad 🙃

Men i det mindste køber vi ikke længere vores brændstof fra
diktaturstater der overfalder deres nabolande...

arbejderen.dk/udland/tysk-kans

Watch the live stream of the DART mission to deflect an (un-threatening) asteroid here. The camera updates once a second all the way until impact! youtube.com/watch?v=-6Z1E0mW2a

Just heard about this tool. Googerteller will make your Linux computer beep whenever information is shared between it and Google, so if you're curious about just how often Google is tracking you, this is the tool for you...

github.com/berthubert/googerte

Show older
Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.

Support us on Ko-Fi Support us on Patreon Support us via PayPal