சிறப்பான தரமான சம்பவம் 🚶

"மாற்றமே மானுட தத்துவம்" என்றார் கவியரசர்

"பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் வழுவல கால வகையினானே" என்கிறது நன்னூல்

எனவே பழைய எண்ணங்கள்,கோபங்கள், குரோதம் தவிர்த்து மனிதம் போற்றுவோம் 🧘🧘

கண்ண மூடி கண்ட கனவே
பல ஜென்மம் தாண்டி வந்த உறவே !! 💙💙💙

Meeting ah join pannitu apdiye thoongi iruken ..ipo ivanunga enga irukanungane theriyama usual dialogue ah sollitruken 🚶🚶🤦

’புள்ளை உண்டாகியிருக்கு, பாவம்’
புங்கை மரக் கிளையில் படுத்திருக்கும்
பூனையைப் பார்த்து அம்மா சொன்னாள்.
‘ஒரு தடவை பால் ஊத்துனால்
அதுவே பழக்கமாப் போகும்’
அம்மாதான் அதனை விரட்டினாள்.
இரங்கும் அம்மாவையும்
விரட்டும் அம்மாவையும்
பூனையும் நானும்
புரிந்தே இருப்பதால்
எந்தப் புகாரும் இல்லை
அவள் மேல்.

- கல்யாண்ஜி

கயல் விளையாடும் வயல்வெளி தேடி
காய்ந்து கழிந்தன கண்கள்..
காவிரி மலரின் கடி மனம் தேடி
கருகி முடிந்தது நாசி..
சிலை வடிமேவும் உளி ஒலி தேடி
திருகி விழுந்தன செவிகள்..
ஊன் பொதி சோற்றின் தேன் சுவை கருதி
ஒட்டி உலர்ந்தது நாவும்..
புலிக்கொடி பொறித்த சோழ மாந்தர்கள்
எலிக்கறி பொறிப்பதுவோ..
காற்றை குடிக்கும் தாவரமாகி
காலம் கழிப்பது… ஓ…
மண்டை ஓடுகள் மண்டிய நாட்டை
மன்னன் ஆளுவதோ மன்னன் ஆளுவதோ !!

Never failed to give me chills whenever I listen to this one 💙💙

youtu.be/YTIR-1eOjkU

No matter how small you start, always dream and think big and do all you can to make your dreams come true !!!🧘🧘🧘

வெள்ளத் தனைய மலர்நீட்டம் மாந்தர்தம்

உள்ளத் தனைய துயர்வு
💙💙💙

Yesterday is history. Tomorrow is a mystery.
So live in the present and cherish every moment of your life !!💙💙

கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகின்றன 🧘

காதல் என்றால் கவலையா?
கண்ணில் நீரின் திவலையா?
நோயானேன் உயிரும் நீயானேன்
இரவில் காயும் முழு நிலா
எனக்கு மட்டும் சுடும் நிலா
வாராயோ எனை நீ சேராயோ
தூங்க வைக்கும் நிலவே
தூக்கமின்றி
நீ ஏன் வாடினாயோ?

Show thread

கைப்பொருள் யாவையும் கரைத்தாலும்
கணக்கு கேளேன்…
ஒவ்வொரு வாதமும் முடியும் போது
உன்னிடம் தோற்பேன்!!

அர்த்த ஜாம திருடன் போல
அதிர்ந்து பேசேன்
காமம் தீரும் பொழுதிலும்
எந்தன் காதல் தீரேன்!!

மாத மலர்ச்சி மறையும் வயதில்
மார்பு கொடுப்பேன்
நோய் மடியோடு நீ வீழ்ந்தால்
தாய் மடியாவேன்!!

சுவாசம் போல அருகில் இருந்து
சுகப்பட வைப்பேன்
உந்தன் உறவை எந்தன் உறவாய்
நெஞ்சில் சுமப்பேன்!!

உன் கனவுகள் நிஜமாக
என்னையே தருவேன்
உன் வாழ்வு மண்ணில் நீள
என் உயிர் தருவேன்!! 😇😇💙💙

If one man can make me smile, make me cry, make me think, make me feel like heaven, motivate me, teach me things, then it's ARR 💙💙

God's own child! 💫

Music maestro 🎶🎵🥁

❤️

ஈரக்காத்தே நீ வீசு
ஏறெடுத்து நீ பேசு
கூட்டுகுள்ள ஓர் கூத்து
மேகம் கொண்டு வான் சாத்து 🎶🎵

Show older
Mastodon 🐘

Discover & explore Mastodon with no ads and no surveillance. Publish anything you want on Mastodon: links, pictures, text, audio & video.

All on a platform that is community-owned and ad-free.