Pontos Rum soykırımında yitirdiğimiz tüm canları saygıyla anıyorum.

Bu 19 mayısta Samsun'a çıkma hadisesinin Pontos soykırımıyla bağlantısı zorlama bir tez veya yorum gibi algılanabiliyor. Oysa gördüğünüz gibi istenirse herhangi bir kitapçının tarih bölümünden ulusalcı bir yazar bile aydınlatabilir insanı. (Görsel: Celal Erikan - Kurtuluş Savaşı Tarihi, İş Bankası Kül yay)

Velhasıl 19 Mayıs 1919 Anadolu'daki Hrıstiyanları hedeflemiş soykırım projesinin Pontos Rumları bölümü için odaklandığı tarih.

Bugünden itibaren 19 mayısa dek Pontoslular sosyal medyada çeşitli etiketlerle soykırımı ve unutturulmaya çalışılan varlıklarını hatırlatacaklar. Dilerseniz Twitter'dan da benzer etiketlerle destek verebilirsiniz.

#HalaBuradayız
#PontosRumSoykırımı
#PontianGenocide

... Sosyalizm, mirasını devralmak istediği ve handiyse miadı dolmuş bulunan despotizmin hayalperest küçük kardeşidir; demek ki çabaları en derin anlamda gericidir. Çünkü her zaman despotizmin sahip olduğu ölçüde bir devlet gücünü özlemektedir sadece, bireyi düpedüz yok etmeye çalışarak, geçmiştekilerin tümünü de aşmaktadır: onun gözünde birey, doğanın haksız bir lüksü görünmekte ve t o p l u l u ğ u n amaca uygun b i r o r g a n ı olarak iyileştirilmesi gerekmektedir. Sosyalizm, akrabalığı gereği, her zaman iktidarın aşırı açınımlarının yakınında görünmektedir, tıpkı eski tipik sosyalist Plaron'un Sicilya tiranlarının sarayında görünmesi gibi; bu yüzyılun Sezarcı şiddet devletini arzulamakta (ve yeri geldiğinde desteklemektedir) çünkü, dediğimiz gibi onun mirascısı olmak istemektedir...
Friedrich Nietzsche,
İnsanca pek insanca, s. 276-77

... Zeus, öteki kötülüklerden de fazlasıyla eziyet çeken insanın, yaşamı kestirip atmamasını, hep yeni eziyetler çekmeye devam etmesini istemişti. Bunun için insanlara umudu verdi: aslında kötülüklerin en kötüsüdür umut, çünkü insanın çektiği eziyeti uzatır.
s. 57

Show older
Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.

Support us on Ko-Fi Support us on Patreon Support us via PayPal