Follow

@Dobromir_Sosnierz@101010.pl zobaczymy, Korwina Pan ściągnie? :D

@sorek @Dobromir_Sosnierz Najlepiej założyć partyjny serwer. Chętnych ściągnąć, a resztę crosspostować z twittera/fb

Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.

Support us on Ko-Fi Support us on Patreon Support us via PayPal