ഡെബിയനുൾപ്പെടെ എല്ലാ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറും കാടും കടലും ശുദ്ധവായുവും പോലെ എല്ലാ മനുഷ്യരുടേയും പൊതുവായ സ്വത്താണു്.

നമ്മൾ ഇത് മെച്ചപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടും. ---പൈററ്റ് പ്രവീൺ
@praveen

(2/3) Likes of Shri Goswami get special treatment while ordinary Indians are made to suffer , including Imprisonment, which are many times illegal and unauthorised".
- Advocate Dushyant Dave

Show thread

(1/3) "While thousands of Citizens remain in jails languishing for long periods while their matters filed before the Honble Supreme Court are not getting listed for weeks and months, it is, to say the least, deeply disturbing as to how and why every time Mr Goswami approaches the Supreme Court, his matter gets listed instantly.

MiniDebConf Online - Gaming Edition: Lightning talks, shoutouts, tiny talks and MiniDebCamp lists.debian.org/debconf-annou

OK now i can watch Game of thrones in one day
Thanks to censor board

#ഡെബിയന്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സില്‍ ആദ്യമായി മലയാളവും

ഓഗസ്റ്റ് 27, 28, 29

#ഡെബ്കോണ്‍ഫ് #സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയര്

കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍ debconf20.debconf.org/schedule

A word on #BJP - #facebook controversy.

The company is too big, controls the communication of a majority of the internet population. The country is too big and the biggest market because China is not available. The party is too big and systems to check their powers are failing.

We didn't expected this, because we were ignoring these for the convenience we got for free. I think its already late to migrate to decentralized platforms.

Live Talk With Sruthi Chandran in Malayalam - First Woman Debian Developer from india - YewTube #debian #ibcomputing

yewtu.be/watch?v=sxE-DtP9sx8

RT @supriyasahuias@twitter.com

Look at the wonderful way relief material is being distributed in Manipur. Dignity and respect for everyone in the entire process. So much to learn from this beautiful State in India. All DCs/District Collectors should emulate this 👍🙏#Covid19India #lockdown #CoronavirusIndia

🐦🔗: twitter.com/supriyasahuias/sta

1900s: An unknown person/group makes the Bella Ciao song. It's sung among peasants against the exploitation of workers

1940s: Song is revived by Italian resistance against fascists and sing it as a freedom anthem

2017: A TV show revives the song again pushing it to international fame

And the song continues onto a new generation a century later... ❤️

This is an open letter to the Government of Kerala offering help for setting up a system for COVID-19 tracking, in face of the growing controversy over data sovereignity.

medium.com/@rushabh_mehta/covi

ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ടെറസിൽ കഞ്ചാവ് നട്ട നല്ലവനായ ഉണ്ണിയെ ഓർത്ത്പോകുന്നു...
😬

Show more
Mastodon 🐘

Discover & explore Mastodon with no ads and no surveillance. Publish anything you want on Mastodon: links, pictures, text, audio & video.

All on a platform that is community-owned and ad-free.