Το θεωρώ τρρρράγικο όμως τώρα το λέω & ΤΥΧΗ (παιδιά, ΟΠΩΣ ΔΉΠΟΤΕ υπέρηχο σε καρδιολόγο, μετα την ανάρρωση covid & στα μικρακια σας)

Νιώθω να πω ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ & όλ@ εσάς το καθεν@ ξεχωριστά για τα υπέροχα λόγια σας
μου δίνετε δύναμη φανταστικοί / πραγματικοί φίλοι
Τα λόγια σας τ ακούω & την αγκαλιά σας τη νιώθω εγώ.. Μέχρι τέλος της εβδομάδας έχουμε γιατρούς & την Παρακευή τελικούς……….καλό? Τραγικό? Κάποιοοοος μας κάνει πλάκα) … οκέι οκέι οκέι οκέι οκέι οκέι οκέι οκέι οκέι οκέι οκέι οκέι… POWER 💔💜

Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.

Support us on Ko-Fi Support us on Patreon Support us via PayPal