ih sebel banget sama yang boost upfoll tapi pas difoll gak fb cih

@sange iya hyung tapi banyak yg lain yg ga fb ​:0171:​ btw seneng banget ih ketemu arpi tbz yg lain ​:0171:​​:0171:

Follow

@ernc sabar aja bayi, mungkin mereka udah tidur. wkwk iya neh

@sange ayo hyung cari member kita yang lain ​:0171:

Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.