Follow

@Marleen ik probeer het ook opnieuw, maar tot nu toe heb ik nog weinig te lezen of te ontdekken en is er nog weinig interactie. Ik hoop dat het komt en zal een tijdje volhouden.

@mnederlo En ik snap het niet helemaal: klopt het dat je hier geen like of hartje of iets anders kunt geven waardoor je kort je waardering laat biljken? Of kijk ik ergens overheen? Enneh - dank voor de aanmoediging!

@sandradejong goeie vraag; ik denk dat het sterretje daarvoor bedoeld is (?)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.

Support us on Ko-Fi Support us on Patreon Support us via PayPal