Follow

Kene hack? Ada klik link bukan-bukan tak dato?

RT @IsmailSabri60@twitter.com

Perhatian: Akaun Telegram peribadi saya telah digodam oleh individu tidak bertanggungjawab. Mohon laporkan kepada pihak berkuasa dan abaikan sebarang mesej yang diterima daripada akaun berkenaan.

🐦🔗: twitter.com/IsmailSabri60/stat

Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.

Support us on Ko-Fi Support us on Patreon Support us via PayPal