இந்த ஆப் கொஞ்சம் காம்ப்லிகேட்டடா இருக்கு.. நாம வழக்கம்போல ட்வீட்டருக்கு போவோம்

ட்வீட்டர் நண்பர்கள் யாராவது இருக்கீங்களா??

Mastodon

Discover & explore Mastodon with no ads and no surveillance. Publish anything you want on Mastodon: links, pictures, text, audio & video.