📃Cytat na dziś: Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania.

Tak dzisiaj świętowaliśmy na Placu Grzybowskim w Warszawie: Pokój, Praca, Socjalizm!

1 Maja już w tę niedzielę! Tak wyglądała w 1933 roku Jednodniówka Pierwszomajowa PPS, tradycyjna jednostronicowa ulotka edukacyjna tłumacząca znaczenie Święta Pracy czytelnikom 🇵🇱🚩

Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.

Support us on Ko-Fi Support us on Patreon Support us via PayPal