Follow

61,4% Polaków popiera wprowadzenie sankcji na surowce z Rosji (gaz, węgiel, ropę)

Dziś mogliśmy jako kraj wprowadzić embargo na rosyjski gaz. Nie udało się to dzięki 3 panom z Konfederacji - posłom Kamińskiemu, Korwin-Mikke Berkowiczowi 🤷‍♀️

Zero zdziwień, prawda?

Bez tej trójki Zjednoczona Prawica miała 227 głosów licząc z Girzyńskim i Mejzą (przy większości bezwzględnej 228).

Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.

Support us on Ko-Fi Support us on Patreon Support us via PayPal