maaf naik ke public, yang udaah on followan yuk? just rt / boost yaak nanti di follow

Yang di follow auto follback dong,udah di mt masih ga di follback,padahal on tl😣

absen malam :ms_full_moon:
mutualan yuk, boost/reply. auto jfb ya

Anak rp followan yuk?sekalian temenan juga,
Aku masih baru disini.. Rep/Boost aja yaa

Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.

Support us on Ko-Fi Support us on Patreon Support us via PayPal