Alguén parece salvarse da queima despois do desastre do dirixible alemán Hindenburg.
Nova Jersey, 8 de maio de 1937.

Alguien parece salvarse de la quema tras el desastre del dirigible alemán Hindenburg.
Nueva Jersey, 8 de mayo de 1937.

George Junius Stinney Jr. foi, aos 14 anos, a persoa máis nova que foi executada nos Estados Unidos do século XX e a última persoa menor de 16 anos que morreu do mesmo xeito.
70 anos despois atopáronno inocente.

George Junius Stinney Jr. fue, a la edad de 14 años, la persona más joven en ser ejecutada en los Estados Unidos del siglo XX y el último menor de 16 años en morir por la misma forma.
70 años después fue declarado inocente.

Demostración de cascos contra o lume, Konig, Alemaña, 1900
Demostración del casco contra el fuego, Konig, Alemania, 1900

Soldados británicos e alemáns pousan para facerse unha foto durante a "Tregua de Nadal", cando os loitadores de ambas as partes deixaron as armas e saíron a celebrar o Nadal cos seus inimigos.
Francia, 24-XII-1916.

Soldados británicos y alemanes posan para una foto durante la "Tregua de Navidad", cuando de forma improvisada los combatientes de ambos bandos dejaron sus armas y salieron a celebrar la Navidad con sus enemigos.
Francia, 24-XII-1916.

As 'bruxas nocturnas', un grupo de aviadores soviéticos que aterrorizaron ao exército nazi.
URSS, 1941.

Las "brujas de la noche", un grupo de aviadoras soviéticas que aterrorizaban al ejército nazi.
URSS, 1941.

Un tren cheo de xente que se dirixía ao funeral do presidente exipcio Gamal Abdul Nasser. Máis de 5 millóns de persoas asistiron ao funeral.

O Cairo, Exipto, 1 de outubro de 1970.

Un tren abarrotado de gente dirigiéndose al funeral del presidente egipcio Gamal Abdul Nasser. Más de 5 millones de personas atendieron al funeral.

El Cairo, Egipto, 1 de octubre de 1970.

Un día tarde ...
O 21 de decembro de 1937 Walt Disney Pictures estreou o seu primeiro clásico de animación titulado Brancaneves e os sete ananos.

Con un día de retraso...
El 21 de diciembre de 1937 Walt Disney Pictures estrena su primer clásico de animación titulado Blancanieves y los siete enanitos.

[1] Mbuyisa Makhubo levando o cadáver de Hector Pieterson, de 13 anos, despois de que a policía disparase...
Soweto, Sudáfrica, 1976.

Mbuyisa Makhubo llevando en brazos el cadaver de Hector Pieterson, de 13 años, después de que la policía disparara ...
Soweto, Suráfrica, 1976.

En 1970 Laurence Graff creou este peiteado de diamantes e pedras preciosas por valor dun millón de dólares.

En 1970 Laurence Graff creó este peinado de diamantes y piedras preciosas de un millón de dólares.

Un grupo de acróbatas encima do Empire State Building.
Nova Iork, 1934

Un grupo de acróbatas en lo alto del Empire State Building.
Nueva York, 1934

En Tokio, un rapaz nacionalista de 17 anos chamado Otoya Yamaguchi asasinou ao líder socialista Inejirō Asanuma cunha katana durante un debate televisivo en directo.
Esta foi a gañadora do Premio Pulitzer de fotografía de 1961.

En Tokio, un joven nacionalista de 17 años llamado Otoya Yamaguchi asesinó al líder socialista Inejirō Asanuma con una katana durante un debate televisivo en directo.
Esta fue la ganadora del Premio Pulitzer de fotografía de 1961.

Vista xeral da cancha central do Real Club Tenis de Barcelona durante a final do Godó entre Guillermo Vilas e Ivan Lendl, 1980.
A 1º das 2 seguidas que Ledl lle gañou a Vilas, e a 1ª das 4 seguidas que perdeu Vilas.

Vista general de la cancha central del Real Club Tenis de Barcelona durante la final del Godó entre Guillermo Vilas e Ivan Lendl, 1980.
1º de las 2 seguidos que Ledl ganó a Vilas, y 1ª de las 4 seguidas que perdió Vilas.

1925 O rei Afonso XIII felicita aos membros do batallón Infante no cuartel do paseo Moret, Madrid, que defenderon a posición de Kudia Tahar durante o cerco das harkas de Rif de Abd el Krim.

1925 el rey Alfonso XIII felicita a los miembros del batallón Infante en el cuartel del paseo Moret, Madrid, que defendieron la posición de Kudia Tahar durante el asedio de las harkas rifeñas de Abd el Krim.

Competición por ver quen batía o récord Guinness de colocar máis medallas no uniforme.
9 monarcas europeos xuntábanse tralo funeral do rei Eduardo VII en Londres, en 1910.

Competición por ver quien batía el récord Guinness por colocar más medallas en el uniforme.
9 monarcas europeos se reunían tras el funeral del rey Eduardo VII en Londres, en 1910.

Un convalecente Adolf Hitler pousa con varios soldados feridos no hospital militar de Pasewalk no outono de 1918, preto do final da 1ª GM.
Quedara cego temporalmente despois dun ataque con gas británico.

Un convaleciente Adolf Hitler posa junto a varios soldados heridos en el hospital militar de Pasewalk, en el otoño de 1918, cerca del final de la 1ª GM.
Quedara temporalmente ciego tras un ataque británico con gas.

Hai 50 anos, os equipos femininos de Sizam e Mercacredit déronse cita no campo de Boetticher, no barrio de Villaverde de Madrid con máis de 8.000 espectadores nas bancadas.
Gañou o Sizam por 5-1.

Hace cincuenta años, los equipos femeninos de Sizam y Mercacredit se dieron cita en el campo de Boetticher, en el barrio de Villaverde de Madrid con más de 8.000 espectadores en las gradas.
Venció a Sizam 5-1.

En 1959, Wolkswagen pensaba que una cafetera era un buen extra para el automóvil...

Un adolescente blanco ataca con la bandera estadounidense al abogado y activista de derechos políticos Ted Landsmark durante un acto de protesta contra la segregación.

Boston, MA, 1976

El cirujano soviético Leonid Rogozov se operó a sí mismo de una apendicitis. La operación duró 1 hora y 45 minutos y el médico se recuperó por completo.

Estación Novolazarevskaya, Antártida, 1961

Mastodon 🐘

Discover & explore Mastodon with no ads and no surveillance. Publish anything you want on Mastodon: links, pictures, text, audio & video.

All on a platform that is community-owned and ad-free.
Hosted by Stuxhost.