Os vermes de veludo segregan unha especie de limo branco leitoso, usado para cazar presas e para a defensa.
Despois de que a presa queda atrapada, o verme pica nela inxectando saliva dixestiva que axuda a licuar o interior para facilitar a súa devoración.

Los gusanos de terciopelo secretan una especie de baba blanca y lechosa, usada para la caza de presas y para la defensa.
Después de que la presa es atrapada, el gusano la muerde, inyectando saliva digestiva que ayuda a licuar el interior para facilitar devorarla.

Se non se descubrira a paciencia, esta muller sería a pioneira.

Si la paciencia no estuviese descubierta, esta mujer sería la pionera.

Primeira foto dun equipo deportivo, New York Knickerbockers (esquerda) posando cos seus rivais. 1858

Primera foto de un equipo deportivo, New York Knickerbockers (izquierda) posando con sus rivales. 1858

Estaría mirando algo así toda a tarde. Anel e barra de péndulo dobre.

Estaría toda la tarde mirando algo así. Anillo y barra de péndulo doble

Execución "case" perfecta. A ver se lle atopades o pequeno defecto.

Ejecución "casi" perfecta. A ver si le encontráis el pequeño fallo.

As imaxes ultravioletas mostran como os paxaros se ven entre eles.

Os paxaros ven 4 cores primarias mentres que nós só vemos 3.

O seu mundo ten tantas máis cores que o noso. Se unha persoa media pode ver e lembrar unhas 40 cores distintas, é probable que un ave traballe con 140 ou máis tons.

<<<>>>

Las imágenes ultravioleta muestran cómo las aves se ven unas a otras .

Los pájaros ven 4 colores primarios mientras que nosotros solo vemos 3.

Su mundo tiene muchos más colores que el nuestro. Si una persona promedio puede ver y recordar alrededor de 40 colores claramente diferentes, es probable que un pájaro esté trabajando con 140 o más tonalidades distintivamente únicas.

Se precisabas unha historia con final feliz como alento para o resto do día...aquí a tes.

Si necesitabas una historia con final feliz como estímulo para el resto del día....aquí la tienes.

Unha marta tenta coller un esquío.
O esquío podería saltar facilmente noutra árbore, pero parece que está xogando coa marta.

Una marta trata de atrapar a una ardilla.
La ardilla podía haber saltado a otro árbol fácilmente, pero da la sensación de que está jugando con la marta.

Nalgún lugar de Islandia.

En algún lugar de Islandia.

Leóns na súa primeira cita

Leones en la primera cita

Mastín tibetano pasando pola perruquería.

Mastín tibetano pasando por la peluquería.

Artista da rúa de Surinam

Artista callejero de Surinam.

Fervenza de barro dunha inundación que atravesa un penedo normalmente seco en Arabia Saudita.

Cascada de agua fangosa de una inundación repentina que corre sobre un acantilado normalmente seco, en Arabia Saudíta.

Show older
Mastodon 🐘

Discover & explore Mastodon with no ads and no surveillance. Publish anything you want on Mastodon: links, pictures, text, audio & video.

All on a platform that is community-owned and ad-free.
Hosted by Stuxhost.