Follow

Os vermes de veludo segregan unha especie de limo branco leitoso, usado para cazar presas e para a defensa.
Despois de que a presa queda atrapada, o verme pica nela inxectando saliva dixestiva que axuda a licuar o interior para facilitar a súa devoración.

Los gusanos de terciopelo secretan una especie de baba blanca y lechosa, usada para la caza de presas y para la defensa.
Después de que la presa es atrapada, el gusano la muerde, inyectando saliva digestiva que ayuda a licuar el interior para facilitar devorarla.

· · Web · 0 · 2 · 2
Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

Discover & explore Mastodon with no ads and no surveillance. Publish anything you want on Mastodon: links, pictures, text, audio & video.

All on a platform that is community-owned and ad-free.
Hosted by Stuxhost.