Follow

Unha serpe rei devorando unha cascabel.
As serpes rei apertan as súas presas ata a morte, son inmunes ao veleno de serpe de cascabel e reciben o nome pola súa facilidade para dominar e comer serpes máis grandes que elas.

Una serpiente rey devorando a una de cascabel.
Las serpientes rey exprimen a sus presas hasta la muerte, son inmunes al veneno de las serpientes de cascabel y se llaman así por su facilidad para dominar y comer serpientes más grandes que ellas.

· · Web · 0 · 0 · 2
Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

Discover & explore Mastodon with no ads and no surveillance. Publish anything you want on Mastodon: links, pictures, text, audio & video.

All on a platform that is community-owned and ad-free.
Hosted by Stuxhost.