Un camaleón lavando as mans...

Un camaleón lavando las manos...

Burbullas de metano atrapadas na espesa capa de xeo do lago Baikal.

Burbujas de metano atrapadas en la gruesa capa de hielo del lago Baikal.

Comparación entre o gran branco actual e o Megalodon

Comparativa entre gran blanco actual y Megalodon

Show thread

Comparación de dentes de gran tiburón branco, de gran branco do Mioceno e de Megalodon.

Comparativa de diente de gran tiburón blanco, gran blanco del Mioceno y Megalodon.

Liña de montaxe para afiar lapis

Línea de montaje de afilado de lápices

O corvo é un paxaro intelixente

El cuervo es un pájaro inteligente

Kk Arcièren-Leibgarde, formación de gardas que custodiaban ao emperador de Austria, 1865

Kk Arcièren-Leibgarde, formación de guardias que custodiaba al emperador de Austria, 1865

El FBI es capaz acceder en tiempo real a los datos personales de los usuarios de WhatsApp y chats de iMessage, según un documento filtrado
actualidad.rt.com/actualidad/4

A cafeína é producida pola árbore do café como un pesticida natural para proporcionar unha defensa contra os insectos

La cafeína es producida por el cafeto como un pesticida natural para proporcionar una defensa contra los insectos

perfectdailygrind.com/es/2021/

O científico soviético Vladimir Demikhov co can de dúas cabezas que creou.
Despois de 23 intentos de inxertar cabezas de can nos corpos doutros cans, conseguiu crear unha que sobreviviu durante 4 días conectando os seus sistemas circulatorios e vértebras, 1959

El científico soviético Vladimir Demikhov junto al perro de dos cabezas que creó.
Después de 23 intentos de injertar cabezas de perro en los cuerpos de otros perros, logró crear una que sobrevivió durante 4 días al conectar sus sistemas circulatorios y vértebras, 1959

Volcán da Palma, visto desde un dron.

Volcán de La Palma, a vista de dron.

Na década dos 20 do século pasado, se un coche estaba mal estacionado nos EE. UU., a policía quitaba o asento dianteiro e levábao á comisaría ata que o propietario o reclamaba despois de pagar a multa.

En los años 20 del siglo pasado, si un coche estaba mal aparcado en EEUU, la policía le sacaba el asiento delantero y se lo llevaba para comisaría hasta que el propietario lo reclamase previo pago de la multa.

O superordenador de entra na lista TOP500, pero a ironía é que non funciona con Windows, senón con

El supercomputador de Microsoft entra en la lista TOP500, pero la ironía es que no funciona con Windows, sino con Linux

xataka.com/empresas-y-economia

Show older