Follow

🇳🇱​ toestanden in democratisch - Belastingdienst geniet strafrechtelijke immuniteit!

Er is iets structureel fout met de rechtsstaat als overheidsinstellingen en diens ambtenaren feitelijk onschendbaar zijn.
Onacceptabel, zeker gezien de catastrofale schade die is aangericht!

nos.nl/artikel/2436515-belasti

Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.

Support us on Ko-Fi Support us on Patreon Support us via PayPal