Tiedän, että Ollilla on vaikeuksia löytää naisseuraa, mutta ei ole kovin nättiä kääntää "incel" "kestopuuteollisuudeksi".

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.

Support us on Ko-Fi Support us on Patreon Support us via PayPal