Känns som vi tagit med oss småpratet från Tw hit 🥰 Och att vi är ganska många nu. Men slipper allt annat brus. Hoppas det fortsätter.

@iakonkret ja det är en viss skillnad. Jag har tänkt på att jag ofta bara ger korta svar på twitter nuförtiden, vad det nu beror på.

@markusx Iatt jag har svårt att fokusera och vara på mer än en plattform. Jag blir för splittrad plus tar för mkt tid. Förut nästan bara på tw och skippat Insta och FB. Nu mer o mer här o är nog också kortare på tw.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.

Support us on Ko-Fi Support us on Patreon Support us via PayPal