Känns som vi tagit med oss småpratet från Tw hit 🥰 Och att vi är ganska många nu. Men slipper allt annat brus. Hoppas det fortsätter.

@iakonkret ja det är en viss skillnad. Jag har tänkt på att jag ofta bara ger korta svar på twitter nuförtiden, vad det nu beror på.

Follow

@markusx Iatt jag har svårt att fokusera och vara på mer än en plattform. Jag blir för splittrad plus tar för mkt tid. Förut nästan bara på tw och skippat Insta och FB. Nu mer o mer här o är nog också kortare på tw.

@iakonkret ja, jag har också i praktiken skippat FB och insta. Får se vad det blir av mastodon och twitter framöver. Jag saknar fortfarande många av de som finns på tw. En fördel med mastodon är i alla fall att twitter har blivit mindre engagerande:)

@markusx Man får locka hit de man saknar tänker jag. Nu har jag känt på M lite och tror det kan bli bra. Och ju fler vi är desto bättre. Tycker det var så på T att man behövde följa fler än man trodde för att få ett kul flöde.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.

Support us on Ko-Fi Support us on Patreon Support us via PayPal