@josegustavomartins Ja, och vi har noll ryggrad. Vi borde inte ställa upp i WM. Eller ge dessa länder WM och andra prestigeevenemang. Vi är såna mesproppar.

@iakonkret @josegustavomartins Håller med om att vi kan vara rejäla mesproppar och jag gillar det verkligen inte. Vi måste sätta ner foten någon gång, oavsett vad det är.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.

Support us on Ko-Fi Support us on Patreon Support us via PayPal