Follow

Gillar verkligen att det bara är jag som ser om någon gillar. Bra princip.

@iakonkret Ah det vore bra men det går tyvärr att gå in & kolla 💔 (även om det tack och lov är lite pilligt).

Ex vis har fem personer gillat det du skrev här

Och välkommen till Fedi ♥

@Sandra haha, så kan det va. Inte tänkt på det. Men gillar att det inte är nån räknare synligt i flödet.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.

Support us on Ko-Fi Support us on Patreon Support us via PayPal