Får man vara lite politiskt här eller blir det twitter då? Yttepytte politisk tänkte jag bara.

Eller - kanske inte då...

@iakonkret Använd gärna CW för politik och liknande. Då väljer ju folk själva om de vill läsa.

@fenomenologen haha, lite roligt att bilden med rubriken "Stockholms elhyrcyklar invigda: ”Minska utsläppen inte det primära målet” fick en skylt med "Känsligt innehåll". :)

@iakonkret Med CW-rubrik blir bilder automatiskt maskerade. Men det kan du stänga av maskering av bilder i klienten om du inte vill se dem.

@iakonkret Jag har hängt på Mastodon i fyra år. Ett och annat har jag väl lyckats snappa upp.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.

Support us on Ko-Fi Support us on Patreon Support us via PayPal