Får man vara lite politiskt här eller blir det twitter då? Yttepytte politisk tänkte jag bara.

Eller - kanske inte då...

@iakonkret Om du med politisk menar att uttrycka värderingar du står för så borde det väl vara okej?

Follow

@snicksnack Lite försiktig. Vill inte ha ett twitter här :) Men @fenomenologen tipsade om att använda cw så får folk själva välja om de vill läsa. Smart.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.

Support us on Ko-Fi Support us on Patreon Support us via PayPal