Får man vara lite politiskt här eller blir det twitter då? Yttepytte politisk tänkte jag bara.

Eller - kanske inte då...

@iakonkret Använd gärna CW för politik och liknande. Då väljer ju folk själva om de vill läsa.

Follow

@fenomenologen cw = det där att man kan typ dölja innehållet? Inte testat det. Smart ju.

@iakonkret Content warning, ja. Tar ett tag att vänja sig vid, men en väldigt bra funktion.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.

Support us on Ko-Fi Support us on Patreon Support us via PayPal