دارم در مورد این که چطور میشه upstream خودت رو در یک توزیع داشته باشی تحقیق می‌کنم. حس می‌کنم چیز بدرد بخوری بشه، حداقلش اینه که افرادی که بعدها میخوان وارد این راه بشن یکم راه و روش بیشتر و بهتر دم دستشونه.
پ.ن : به این شکل میشه از simple-cdd هم برای تولید دیسک‌های قابل نصب استفاده کرد.

حس کردم بعد از این همه مدت، خوبه که حساب «رسمی» فارسی هم داشته باشم. اینجا در مورد تجربیات خودم از نرم‌افزار آزاد، توسعه‌دهندگی و ... خواهم نوشت.

Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.

Support us on Ko-Fi Support us on Patreon Support us via PayPal