Το τρομερό είναι ότι λέτε όλη μέρα για Linux κι εξακολουθώ να μην έχω ιδέα...

Follow

@satanikokoutavi Ο μόνος τρόπος να αρχίσεις να μαθαίνεις λίνουξ είνια να το εγκαταστήσεις και να αρχίσεις να βαράς το κεφάλι σου στο τοίχο μέχρι να πάρεις το κολάι. Ευτυχώς το σημερινό λίνουξ απαιτεί ούτε το ένα εκατοστό κρανιοεγκεφαλικής κρούσης σε άκαμπτη επιφάνεια σε σχέση με κάποτε.

· · Web · 0 · 2 · 6
Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.

Support us on Ko-Fi Support us on Patreon Support us via PayPal