Follow

Bu sabah mahallede bir çay ocağının önünde çay içerken ilkokuldaki müdür muavini geldi bir kaç ihtiyarla . Ben de arkadaşlarım da bu pezevenkten çok dayak yemiştik. Dışarda hep karşılaşırım her seferinde de şunun suratına bi tükürsem derdim. Yanındakilere şimdikiler çocuk mu arsız hepsi diye birşeyler anlatmaya başladı. Ben de yanindakilere bu adam var ya bizi dayak manyağı yapti , el kadar çocukları dövdü dedim. Suratına da umarım bağıra bağıra ölürsün hoca dedim. Dert olsun aşağılık herife.

· · Web · 0 · 0 · 2
Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

Discover & explore Mastodon with no ads and no surveillance. Publish anything you want on Mastodon: links, pictures, text, audio & video.

All on a platform that is community-owned and ad-free.
Hosted by Stuxhost.