Follow

Hyresregleringen är inte problemet. Problemet är vinstintresset och att det inte finns ett samhällsansvar för att tillgodose med billiga hyresrätter och därmed den mänskliga rättigheten till bostad. dn.se/ekonomi/rapport-hyresreg

Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

Discover & explore Mastodon with no ads and no surveillance. Publish anything you want on Mastodon: links, pictures, text, audio & video.

All on a platform that is community-owned and ad-free.
Hosted by Stuxhost.