Follow

RT @PatrikPaulov@twitter.com

Lästips! En av de viktigaste intervjuerna jag gjort på länge. Nederländska parlamentsledamoten Sadet Karabulut om att landet skänkt en kvarts miljard till syriska väpnade grupper. Bland mottagarna finns krigsförbrytare. Även kopplingar till svenskt bistånd proletaren.se/artikel/nederlan

🐦🔗: twitter.com/PatrikPaulov/statu

Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

Discover & explore Mastodon with no ads and no surveillance. Publish anything you want on Mastodon: links, pictures, text, audio & video.

All on a platform that is community-owned and ad-free.
Hosted by Stuxhost.