Follow

Så vi kan importera el från Tyskland men inte Norrland. För en hållbar krävs också ett flexibelt elsystem, så att elen finns där den behövs och inte bara där den produceras. Klaga på vind- och solkraft, klaga på Ringhals 1:s nedläggning, men det stora problemet verkar ju vara "inlåst" el i norr. svt.se/nyheter/inrikes/rekordd

· · Web · 0 · 2 · 2
Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

Discover & explore Mastodon with no ads and no surveillance. Publish anything you want on Mastodon: links, pictures, text, audio & video.

All on a platform that is community-owned and ad-free.
Hosted by Stuxhost.