Termometern visar (via OpenWeather) att det temperaturen stämmer överens med verkligheten :) Gött med lite vinterkyla så här i januari

Follow

@samuel
Samma här i Växjö. Superkul 😁

Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

Discover & explore Mastodon with no ads and no surveillance. Publish anything you want on Mastodon: links, pictures, text, audio & video.

All on a platform that is community-owned and ad-free.
Hosted by Stuxhost.