Vad jag gör? Mja, bara googlar på alla vandringsleder i hela världen och försöker få ihop det hur jag ska lyckas gå dem alla innan kroppen ger upp... ett lite kärt besvär, men också lite nervöst. Så mycket jag vill hinna!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.

Support us on Ko-Fi Support us on Patreon Support us via PayPal