30-gradig värme och en nykastrerad kattfröken gör att det nog inte blir någon fjällvandring på midsommar. Men en stilla kväll på altanen är inte heller fel. Fjällen finns kvar till en svalare vecka.

Idag var jag på event med @dfri om e-legitomation och hur man kan skapa ett öppet alternativ till BankID. Tydligt att det behövs mer politisk diskussion i de här frågorna. Knappast något som berörs alls i den allmänna debatten. Glad att dfri finns

There's nothing better for a veg gardener than to finally have drip watering system in the veg garden. No more worrying about sufficient watering anymore. Yay!

Finally named the boat. All credit goes to the 14 year old.

Lärdom: det är för varmt att vandra veckan före midsommarveckan i Bohuslän. Nästa år tar vi en annan sträcka och troligen annan vecka.

Bathed my feet at lunch - SUCH a lovely feeling...! The day was quite strenous at first, but easier later on. Lovely. One more day to hike.

Show thread

Gentle reminder for fellow male-identified persons 

As much as some of us may say we oppose patriarchy, it’s got its claws in us too. Beware of the need to be right, to play the hero, to deny complexity and nuance, to shrink from vulnerability, to default to confrontation, aggression, and anger, especially in pursuit of righteous ends. At least begin the work you need to do on yourself before you try to save the world.

Show older
Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.

Support us on Ko-Fi Support us on Patreon Support us via PayPal