Follow

RT @StadiaCat
💸 Noves ofertes disponibles a la botiga de Stadia.

▶️ stadia.google.com/u/3/store/li

No us perdeu els descomptes a Cities Skyline i les seves expansions, Cyberpunk 2077, els jocs de DOOM i Hitman, i molt més!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.

Support us on Ko-Fi Support us on Patreon Support us via PayPal