Follow

RT @StadiaCat
🔶 Novetats de la setmana de Google :

• Jocs Pro d'octubre
• 4 nous jocs d'Atari
• Noves funcions
• Noves versions de prova
• Ubisoft+ gratuït
• Ofertes

Publicació oficial en anglès: community.stadia.com/t5/Stadia

Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.

Support us on Ko-Fi Support us on Patreon Support us via PayPal