Follow

Acabo de sortir del gym ... Crec que vaig a treure els budells per la boca 🤢 i no he fet ni la meitat de la sessió programada. Veig aquest jovent esvelt al gimnàs i tinc ganes de preguntar: a quina edat vas començar? 🤣

Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.

Support us on Ko-Fi Support us on Patreon Support us via PayPal